Groeipakket/UDL

Door het M-decreet komen er als (zorg)leerkracht meer uitdagingen op ons af. Het lijstje met redelijke aanpassingen en verwachtingen wordt groter en groter. Vind je dit nog haalbaar binnen je huidige werking of ben je op zoek naar een alternatief?

Om op deze vraag een antwoord te bieden zullen we eerst onze eigen leerkrachtenstijl onder de loep nemen en bekijken we welke rol onze communicatie hierin speelt. Nadien ontdekken we alternatieven voor differentiatie. Hierbij reiken we UDL als denkkader aan.

Tenslotte gaan we aan de slag met concrete voorbeelden uit jullie klaswerking.

 

INSCHRIJVEN OF VRAGEN?

De kostprijs voor dit pakket is 160 euro, zijnde 40 euro per avond.

Ga naar Contacteer me en stuur je gegevens door met de vermelding dat je het Groeipakket wil volgen. Ik neem contacte met jou op om alles verder af te spreken.

NIEUWE DATA:

Woensdag 24 februari 2016

Woensdag 9 maart 2016

Woendag 23 maart 2016

Woendag 13 april 2016

Telkens van 14u tot 16u30.

DATA SCHOOLJAAR 2016-2017:

Groeipakket op woensdagen:

Woensdag 5 oktober 2016

Woensdag 26 oktober 2016

Woensdag 16 novemeber 2016

Woensdag 14 december 2016

Telkens van 14u tot 16u30

Groeipakket op vrijdagen:

Vrijdag 7 oktober 2016

Vrijdag 28 oktober 2016

Vrijdag 18 november 2016

Vrijdag 16 december 2016

Telkens van 13u30 tot 16u

Kan je niet op deze data maar wil je er een volgende keer wel graag bij zijn of op de hoogte gehouden worden. Stuur me zeker een berichtje, dan kan ik je de nodige updates doorsturen. Ben je actief op Facebook, dan kan je via mijn account An Kennes mijn pagina All In liken en dan krijg je ook alle tips en tricks op jouw nieuwsoverzicht.

 

We doorlopen volgende onderwerpen, voorbeelden van vragen die aan bod kunnen komen staan mee opgelijst:

1. Leerkrachtenstijlen.

Hoe sta ik als leerkracht voor de klas?

Welke sterktes komen daardoor naar voor en wat zijn de valkuilen?

Hoe kan ik hier bewust mee omgaan?

Hoe kan ik motiverend voor de klas staan?

2. Communicatie

Hoe kan ik de communicatie met ouders bevorderen?

Slecht nieuwsgesprekken voeren: wat, hoe, wanneer?

In team werken: hoe communiceren met mijn collega's?

Hoe kan ik variatie brengen in communicatie met mijn leerlingen?

3. Inclusie en UDL

Waarvoor staat Inclusie en wat is het doel daarvan?

Binnen welke visie kunnen we ons vinden?

Hoe kunnen we concreet aan de slag met de diversiteit binnen een klasgroep?

Waarvoor staat UDL en hoe kunnen we met dit kader aan het werk?

4. Casusbesprekingen

Deskundigheidsbevordering waarbij jullie onderling in groep meedenken over persoon- en functiegebonden vraagstukken en knelpunten uit je eigen werksituatie. We werken op basis van een casus die jullie zelf aanbrengen. Tijdens deze sessie leren jullie van elkaars ervaringen, krijg je inzicht in eigen handelen en doe je pedagogische kennis en adviezen op. Hierdoor sta je sterker voor de klas en kan je een positieve leersfeer creëren.

Voorbeelden van vragen of onderwerpen van casussen:

  • Hoe kan ik best omgaan met een leerling met een diagnose.
  • Wat kan ik al doen als ik merk dat een leerling het moeilijk heeft maar hij of zij (nog) geen diagnose heeft.
  • Hoe verdeel ik mijn aandacht als er groepjes zijn die een andere aanpak van mij vragen.
  • Hoe kan ik negatief gedrag van een leerling ombuigen tot positief gedrag.
  • Hoe kan ik omgaan met een leerling die het groepswerk altijd verstoort.
  • Ik bots met mijn duocollega als het over aanpak van leerlingen gaat. Hoe kan ik hiermee omgaan.
  • Ik zie er altijd tegenop om les te geven aan die moeilijke klas. Wat kan ik daaraan doen?
  • Je wil graag jouw aanpak of stijl aftoetsen aan de aanpak van andere leerkrachten.