Persoonlijk traject

Binnen het persoonlijk traject zijn er verschillende opties:

Wil je als leerkracht graag een paar gesprekken over persoonlijke vragen die je hebt over je loopbaan, over je funcioneren binnen een team, over communicatie naar ouders of naar directie, over de planlast, m-decreet of casussen die je graag wil bespreken. Dan kan ik daarvoor langskomen op school of je kan naar mijn praktijk komen om in een rustig kader te praten over datgene waar jij nood aan hebt.

Wil je liever echt concreet met lesmateriaal, klasmanagement of je klasstructuur aan de slag dan kan dat ook. Ik kom dan één of meerdere lessen mee volgen. Als objectief observator kan ik je klasgebeuren in kaart brengen, reacties van kinderen kaderen en tips geven. Alles gebeurt op een niet-evaluatieve manier zodat je open kan spreken en geen rekening hoeft te houden met wat er achteraf met de info zou kunnen gebeuren, want die blijft gegarandeerd tussen ons. Op die manier kan je groeien en je meer zeker voelen bij je job.