Reflexiegroepen

Een individueel leertraject, of maximum in een groepje van drie collega's, onder mijn begeleiding waarbij methodisch wordt ingegaan op de persoonlijke leervragen die je hebt ten aanzien van je werk.

Het is een reflecteren op je eigen werkstijl.

Dit kan gecombineerd worden met 'Persoonlijk traject'.

Hier enkele voorbeelden van vragen die binnen een reflexiegroep aan bod kunnen komen:

  • Hoe werk ik...
  • Waarom werk ik zo...
  • Wat is effectief...
  • Wat kan anders...
  • Hoe doe ik het anders...
  • Hoe kan ik sterker voor de klas staan...
  • Ik zie op tegen bepaalde moeilijke klassen, hoe kan ik dat veranderen...
  • Hoe komt het dat ik meer moeite heb met bepaalde leerlingen en klassen en mijn collega's niet...
  • Leren van het denken, voelen en handelen adequaat op elkaar af te stellen. Het accent ligt op herkennen van eigen gedrag en het leren voor de volgende situaties. 
  • Je botst met leerlingen met ASS steeds op dezelfde moeilijkheden en je wil graag weten hoe je dat kan veranderen...