Supervisie

Een team van leerkrachten is divers. Beginnende leerkrachten, gedreven leerkrachten, leerkrachten met idealen, leerkrachten met jaren ervaring of eerder afwachtende leerkrachten. Een manier om al hun kwaliteiten te verenigen en constructief in te zetten is te werken met reflectiegroepen. Gedurende verschillende sessies per jaar komen we samen om ervaringen uit te wisselen en te leren van elkaar binnen een veilige omgeving en een vaste structuur. 

Ook kan er gekozen worden om één dag(deel) in te richten als supervisie.

Als school of directie kan je ervoor kiezen om expertise in het lesgeven door te geven of om een actueel thema te kiezen uit je eigen schoolcontext en gericht hiermee aan de slag te gaan. Dit alles kunnen we samenstellen in overleg.